Факсимильные издания

Факсимильные издания

This is the HTML version of Факсимильные издания Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

Kніжая спадчына Францыска Скарыны = Книжное наследие Франциска Скорины = Book heritage of Francysk Skaryna / Нацыянальная бібліятэка Беларуа ; [рэдакцыйны савет: А. А. Тозік (старшыня) i шш. ; рэдакцыйная калегія: Р. С. Матульскі (старшыня) i інш. ; адказны рэдактар А. А. Суша ; навуковы кансультант Г. Я. Галенчанка]. Факсіммільнае ўзнаўленне. Мінск, 2013.

Т. I : Kніга Быцця = Книга Бытия = The Book of Genesis. – 2013. – 271 с.

Т. ІІ : Кніга Выхад = Книга Исход = The Book of Exodus. – 2014. – 191 c.

Т. ІІІ : Кніга Лявіт = Книга Левит = The Book of Leviticus. – 2014. – 151 c.

Т. IV : Кніга Лічбы = Книга Цифры = The Book of Numbers. – 2014. – 183 c.

Т. V : Кніга Другі Закон = Книга Второзаконие = The Book of Deuteronomy. – 2014. – 167 c.

Выданне ўяўляе сабой першае поўнае факсімільнае ўзнаўленне кніжнай спадчыны Францыска Скарыны. Яно заклікана пазнаёміць шырокую грамадкасць з адным з найбольш каштоўных скарбаў айчыннай культуры выданнямі беларускага i ўсходнеславянскага першадрукара, якія захоўваюцца ў розных краінах свету.

Будзе карысным для даследчыкаў, выкладчыкаў, студэнтаў, навучэнцаў i ўcix, хто цікавіцца гісторыяй i культурай Беларусі.

 

Тураўскае Евангелле = Туровское Евангелие = Turau Gospel: Факсімільнае ўзнаўленне. Даследаванні / Нацыянальная бібліятэка Беларусі ; [аўтары ідэі: Р. С. Матульскі, А. I. Швец ; пад агульнай рэдакцыяй А. А. Сушы]. — Мінск, 2014. 186 с.

Выданне ўпершыню ўзнаўляе самы старажытны кніжны помнік Беларусі — Тураўскае Енангелле XI ст. Факсімільнае выданне рукапісу здзейснена з захаваннем ycix асаблівасцей арыгінала, што дазваляе паўнацэнна прадставіць адзін з самых каштоўных артэфактаў бе-ларускай культуры. Публікацыя суправаджаецца грунтоўнымі навуковымі каментарыямі, прысвечанымі гісторыі Тураўскай зямлі i самога Тураўскага Евангелля.

Выданне будзе карысным для даследчыкаў, выкладчыкаў, студэнтаў, навучэнцаў i ўcix, хто цікавіцца гісторыяй i культурай Беларусі.

Powered by FlippingBook. Joomla extension.